Single Layer Men Chigawa
Double Layer Men Chigawa
Leather Men Chigawa - Deluxe Cherry Blossom
Kansai Style - Long Leather Men Chigawa
Orimono Men Chigawa - Black Leather
Orimono Men Chigawa - Gin Sakura
Orimono Men Chigawa - Aka Karakusa
Orimono Men Chigawa - Gin Seigaiha