Kendogi - Left Chest
Kendogi - Left Upper Sleeve
Kendogi - Right Upper Sleeve
Kendogi - Upper Back (Centre)
Hakama - Back Right Side