Gunryu Shinai - Size 39
Gunryu Ladies Shinai - Size 38
Gunryu Ladies Shinai - Size 39